Skip links

Sıkça Sorulan Sorular

Hakkınızda herhangi bir adli işlem yapıldığı zaman bu işlemleri avukat vasıtasıyla takip etmek gerekmektedir. Nitekim söz konusu hukuki konular teknik konular olup bu sebeple hak kaybına uğrama ihtimali yüksektir. herhangi bir hak kaybı yaşamamak adına hukuki işler uzman avukatlar tarafından takip edilmelidir. 

Vatandaşlık başvurusu çeşitli yollarla olabilmektedir. 5627 sayılı kanun çerçevesinde şartları taşıyan kişiler vatandaşlık başvurusunda bulunabilirler. Vatandaşlık başvurusunda bulunmak isteyen müvekkiller tarafımızdan randevu alabilirler.  

Gayrimenkul alımlarında birçok sıkıntılar çıkabilmektedir. Bu sebeple yabancıların gayrimenkul alımı yapmadan önce uzman yardımını alması önerilir. 

Şirketlerin kuruluş, devir ve kapanış işlemlerine ilişkin yapılması gerekenler Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili bölümlerinde belirtilmiştir. Bu kapsamda bu işlemleri yapacak olan müvekkillerimize danışmanlık vermekteyiz. 

Bilişim suçları Türk Ceza Kanunu’nun 343-344 ve 345. maddelerinde anlatılan suçlardır. Bu suçlar sebebiyle hakkında soruşturma açılmış ya da bu suçtan mağdur olmuş müvekkillerimize danışmanlık vermekteyiz. 

Tahliye sebepleri Türk Borçlar Kanunu’nda sayılmakla beraber somut olayla ilişkilendirilerek kiracıların tahliye edilmesi işlemleri tarafımızca takip edilmektedir. Tahliye sebepleri birden fazla olmakla beraber bu konuda işlem yapmak isteyen müvekkillerimize danışmanlık vermekteyiz. 

Kira sözleşmesi yapılırken kira bedeli, tarihi, taraflar, ehliyet vs gibi konulara dikkat edilmelidir.

Tahliye taahhütnamesi, kiracının kiralananı boşaltacağını vaat ettiği tarihi belirten taahhütnamedir. Tahliye taahhütnamesine ilişkin makalemizi sitemizde inceleyebilirsiniz.

Haklı fesih sebepleri İş Kanunu’nda işveren ve işçi ayrımı yapılarak düzenlenmiştir. Haklı feshi işveren tarafın yapması halinde herhangi bir tazminat hakkı oluşmazken işçinin haklı nedenle iş sözleşmesini feshetmesi halinde kıdem, ihbar gibi tazminatların yanında çeşitli alacaklarının da doğması muhtemeldir.

İş kazası, iş yapılırken veya işyeri kavramına giren yerlerde gerçekleşen ve zarara yol açan kazalardır. İş kazası sebebiyle açılacak davalarda teknik konular fazla olduğundan söz konusu davanın bir avukat aracılığıyla takip edilmesi önerilir. 

Anlaşmalı boşanma en az 1 yıldır evli olan çiftlerin karşılıklı olarak tüm konularda anlaşarak mahkemeye başvurmaları halinde gerçekleşir. Anlaşmalı boşanmalarda hakim tarafların iradelerinin gerçek olup olmadığını araştırmakta ve tarafları bizzat bu konuda dinlemektedir.

Çekişmeli boşanma davası, boşanma hususunda anlaşamayan çiftlerin başvurduğu yoldur. Bu davada somut olayın durumu değerlenidirilerek birçok hak talep edilebilir. Çekişmeli boşanma davalarının avukat aracılığıyla takip edilmesi hak kaybına uğramamak adına önem arz etmektedir.

Velayet davası, boşanma sırasında velayetin diğer eşe verildiği durumlarda oluşan yeni sebepler çerçevesinde velayetin kendisine verilmesini isteyen eş tarafından açılan dava türüdür. 

Kamulaştırma, devletin özel mülkiyet üzerinde yapmış olduğu idari bir tasarruf işlemidir. Kamulaştırma hususunda dikkat edilmesi gereken birçok teknik unsur bulunmaktadır.

Araç değer kaybı, bir aracın kazaya karışmasının ardından söz konusu kaza sebebiyle araçta yaşanan hasarın aracın değerinde yaşatmış olduğu kayıptır. 

Satış sözleşmesi taşınır veya taşınmaz bir malın bir bedel karşılığında mülkiyetinin devredilmesini konu edinen sözleşmedir. Satış sözleşmelerinde satılan malın türüne göre dikkat edilmesi gereken hususlar değişiklik arz edecektir. Bu sebeple hak kaybına uğramamak adına bu tür sözleşmelerin avukat aracılığıyla yapılması sağlıklı olacaktır.

En kaliteli web deneyimini sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.