Skip links

Hizmetlerimiz

Özhan Hukuk olarak sağladığımız tüm hizmetlerimizde, hukukun bir çok dalında doğru strateji ve hızlı aksiyon hizmet politikasıyla müvekkil memnuniyetini en üst seviyede tutarak çalışmaktayız.

Hizmet
Yabancılar Hukuku

Vatandaşlık işlemleri, çalışma ve oturma iznini almaya yönelik tüm sürecin icrası ve takibi , Yabancıların mirasçılık ile ilgili davaları ve sorunlarına yönelik hukuki destek ile dava takipleri

Hizmet
Uluslararası Ticaret Hukuku

Milletlerarası Hukukun alanına giren gümrük işlemleri, ticari kuruluşların sorumluluklarına dair her türlü hukuki destek, Milletlerarası Mal Alım Satımına Dair Sözleşmeler

Hizmet
Bilişim Hukuku

Özel hayatın gizliliğine dair her türlü hukuku davalar, Bilişim sistemlerine girilmesi veya verilerin yok edilmesi gibi konulardan doğan davaların takibi ile her türlü hukuki destek

Hizmet
Yazılım Hukuku

Herhangi bir lisanslı yazılımın kopyasını indirme, paylaşma veya satma gibi izinsiz çoğaltılmasından kaynaklanan hak kayıplarının azaltılmasına yönelik her türlü hukuki destek ve dava takip süreçleri

Hizmet
Ceza Hukuku

Kasten Öldürme ve yaralama Suçu, Çocukların cinsel istismar suçu, Özel hayatın gizliliğini ihlal, Nitelikli dolandırıcılık, Belgede sahtecilik suçları, Fuhuş, Uyuşturucu madde ticareti suçu, Uyuşturucu madde ticareti suçu

Hizmet
Sözleşmeler Hukuku

Geri Alım Sözleşmesi, Gizlilik Sözleşmesi, Factoring Sözleşmesi, Şirket Kuruluş Esas Sözleşmeleri, Miras sözleşmeleri olmak üzere her alanda sözleşme düzenleme ve bu hususta hukuki destek sağlanmaktadır.

Hizmet
Gayrimenkul Hukuku

Tapu iptal ve tescil davası, Müahalenin men’i ve el atmanın önlenmesi davası, Taşınmaz mal alım satımından doğan davalar olmak üzere her türlü hukuki uyuşmazlıkta hukuki destek sağlanmaktadır.

Hizmet
Kira Hukuku

Kiralananın ayıplı olmasından doğan davalar, Tahliye Taahhüdünden kaynaklı davalar olmak üzere kiracı-kiraya veren ilişkisinden kaynaklı her türlü hukuki uyuşmazlıkların çözümünde hukuki destek verilmektedir.

Hizmet
İş Hukuku

Hizmet tespiti davaları, ölüm aylığı bağlanmasına ilişkin davalar, İş sözleşmesi devam ederken veya sona erdikten sonra ödenmeyen ücret alacağı davaları olmak üzere her alanda hukuki destek sağlanmaktadır.

Hizmet
Rekabet Hukuku

Haksız Rekabetin Tespiti davası, Haksız rekabet neticesinde meydana gelen zararın tazmini amacıyla açılacak olan maddi ve manevi tazminat davaları başta olmak üzere her türlü hukuki destek sağlanmaktadır.

Hizmet
Enerji Hukuku

Enerji kaynaklarının kullanımından kaynaklı tüketici davaları, Şirketlerin kuruluşu ve sonrasındaki tüm hukuki süreçler olmak üzere enerji hukukundan kaynaklı her türlü hukuki destek verilmektedir.

Hizmet
Fikri ve Sinai Haklar Hukuku

Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından verilmiş olan kararların iptali, Marka Tecavüzünden doğan her türlü maddi ve manevi tazminat davaları olmak üzere her alan hukuki destek sağlanmaktadır.

Hizmet
Marka ve Patent Hukuku

Marka ve Patentin tescili işlemleri, yapılacak olan teslim işlemlerinden doğan hukuki uyuşmazlıkların çözümü ve davaların takibi yapılmaktadır.

Hizmet
Sigorta Hukuku

Sigorta Poliçelerinden doğan tazminat davaları, Mesleki sorumluluk sigortalarından kaynaklanan davalar, iş kazalarından doğan sigorta davaları

Hizmet
Araç Değer Kaybı Davaları

Trafik kazaları sonucunda araçların değerinde meydana gelen değer kayıplarının tazmin edilmesine dair her türlü dava ve hukuki destek sağlanmaktadır.

Hizmet
Sigorta Tahkim Hukuku

Sigorta ettiren veya sigortadan menfaat sağlayan kişiler, üye sigorta kuruluşlarıyla yaşadıkları sigorta sözleşmesinden kaynaklanan her türlü uyuşmazlıkların çözümü için hukuki destek verilmektedir.

Hizmet
Aile Hukuku

Mal rejiminden kaynaklı davalar, Soybağının reddi davası gibi aile ilişkilerinden kaynaklı her türlü uyuşmazlık ve dava takipleri için hukuki destek verilmektedir.

Hizmet
Miras Hukuku

Miras sözleşmesinin iptali davası, Taksim ve İzale-i Şuyu davaları olmak üzere mirasçılıktan kaynaklı her türlü uyuşmazlık ve dava takipleri için hukuki destek verilmektedir.

Hizmet
Boşanma Hukuku

Zina Nedeniyle Boşanma davaları, Terk Nedeniyle Boşanma davaları, Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma gibi davaların takibi ve her türlü hukuki destek sağlanmaktadır.

Hizmet
Nafaka Davaları

Boşanma aşamasında tedbir nafakası ile sonrasında alınan yoksulluk nafakasına dair tüm hukuki süreçlerin takibi ve ödenmeyen nafaka alacaklarının icra takiplerini yapılmaktadır.

Hizmet
Velayet Davaları

Gerek boşanma aşamasında geçici velayet gerekse de boşanmadan sonraki süreçte açılacak olan velayetin değiştirilmesi davalarında her türlü hukuki destek verilmektedir.

Hizmet
Tüketici Hukuku

Ayıplı Mal ve hizmetten kaynaklı davalar, Tüketici uyuşmazlıklarından kaynaklanan arabuluculuk toplantıları da olmak üzere her türlü uyuşmazlık ve davalarda hukuki destek sağlanmaktadır.

Hizmet
Vergi Hukuku

Verginin tahakkuku, tarh ve tebliği işlemlerinde doğan davalar, Vergi zıyaı cezalarına arşı itiraz ve iptal davaları olmak üzere her türlü uyuşmazlık ve davalarda hukuki destek sağlanmaktadır.

Hizmet
İdare Hukuku

Memurların disiplin soruşturma ve cezalarına karşı açılan davalar, İdarenin yapmış olduğu işlemlere karşı açılacak olan iptal ve tam yargı davaları konusunda her türlü hukuki destek sağlanmaktadır.

Bizimle iletişime geçin

İstanbul kurulu Hukuk Büromuzu arayarak veya [email protected] e-mail adresinden alanında uzman avukatlarımızla her türlü hukuki sorununuzla ilgili temasa geçebilirsiniz. Tüm hizmetlerimiz hakkında bilgi alabilirsiniz.

En kaliteli web deneyimini sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.